O Bunkrze Sztuki

Bunkier Sztuki jest nie tylko największą galerią w województwie małopolskim (siedziba: Kraków), ale również największą galerią miejską w kraju. Celem Galerii jest wykreowanie centrum sztuki współczesnej, wykraczającego swoją działalnością poza lokalność Krakowa, funkcjonującego według standardów zachodnich instytucji o podobnym profilu zarówno pod względem jakości merytorycznej, jak i profesjonalizmu w realizacji ekspozycji. 

W Bunkrze Sztuki jest prezentowanych około 10 wystaw rocznie, a także kilkadziesiąt spotkań, wykładów, projekcji filmowych, dyskusji. Pojawiają się tutaj wystawy dotyczące aktualności – pokazujące sztukę najnowszą lub nowe interpretacje sztuki XX wieku. Bunkier Sztuki promuje interesujących, związanych ze środowiskiem krakowskim, twórców młodego i średniego pokolenia (Marta Deskur, Grzegorz Sztwiertnia, Jadwiga Sawicka, Oskar Dawicki). Umożliwia start najmłodszym artystom (novart.pl, Równoległy Świat – Polska 50°//N-52°//N). Znany jest z wystaw klasyków sztuki światowej (Hans Arp, Henry Moore, Hanne Darboven) i polskiej (Stanisław Dróżdż) – z szerokim uwzględnieniem twórców krakowskich (Maria Pinińska-Bereś, Tadeusz Kantor, Jerzy Bereś). Instytucja organizuje ponadto wystawy prezentujące kondycję malarstwa współczesnego (Jarosław Modzelewski, Marek Sobczyk, Tomasz Ciecierski, Edward Dwurnik czy Rafał Bujnowski). Realizuje się tutaj projekty związane ze sztuką wideo (grupa Azorro, Andreas Kauffman). W Bunkrze pojawiają się wystawy problemowe, zawierające refleksję na temat instytucji samej galerii i wystawy, na temat tożsamości artystów i strategii działalności artystycznej w dzisiejszym świecie (4 pokoje / 4 rooms. Galeria jako przestrzeń dyskursu). W 2005 roku w Bunkrze została otworzona nowa przestrzeń wystawiennicza - Galeria Dolna, w której pokazujemy pojedyncze projekty, sztukę wideo (Swiss Video), koncentrując się głównie na sztuce artystów młodszego pokolenia (Karolina Kowalska). W 2007 roku w Galerii Dolnej prezentowany był roczny projekt Transkultura. Bogatym i ważnym nurtem działalności Bunkra Sztuki są cykle wykładów, dyskusji, projekcji filmowych i innych prezentacji artystycznych w ramach Klubu Bunkra Sztuki. Galeria prowadzi także bogatą działalność wydawniczą, koncentrującą się głównie wokół publikacji katalogów do wystaw.

Historia Bunkra sięga 1950 roku. Wtedy zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki powołano Krakowski Oddział Centralnego Biura Wystaw Artystycznych (CBWA). Początkowo jego siedzibą było niewielkie pomieszczenie przy ul. Łobzowskiej 3. Później, w latach 1951–1965, dzierżawiono lokal w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. W 1965 wybudowano zaprojektowaną jako dwukondygnacyjny pawilon (pl. Szczepański 3a) siedzibę Galerii o gigantycznej na tamte czasy powierzchni wystawowej ok. 1000 m2. Po 1989 roku BWA przeszło w struktury samorządowe Gminy Miasta Kraków i w 1994 roku został mu nadany status galerii miejskiej, czego symbolicznym wyrazem stała się zmiana nazwy instytucji: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki. 

Marysia Lewandowska komentuje nową nazwę Galerii następująco: …termin „bunkier” odsyła do sytuacji zagrożenia i konieczności ochrony, by zapewnić przeżycie. Jednak nazwa wywodzi się raczej z charakterystycznego kształtu budynku, w którym mieści się Galeria. Nawiązuje także do idei samej Galerii, która prezentuje i chroni w swoim obrębie najwartościowsze przejawy nowej sztuki.

Bloga prowadzą: Marta Karpinska: karpinska@bunkier.art.pl

Zapraszamy na stronę Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki www.bunkier.art.pl