1% NA KULTURĘ

Marek Raczkowski

Bunkier Sztuki włączył się w akcję zbierania podpisów pod Apelem Obywateli Kultury, kierowanym do Prezesa Rady Ministrów i dotyczącym zwiększenia nakładów na kulturę do co najmniej 1% budżetu państwa.

„Apelujemy do Pana jako Prezesa Rady Ministrów:
- o jak najszybszą zmianę zasad finansowania kultury i edukacji kulturalnej w Polsce;
- o przeznaczenie 1 procentu budżetu na kulturę do dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
- o zmianę przepisów skarbowych pozwalającą na to, aby 1 procent z odpisów CIT i PIT mógł być przekazywany na cele kulturalne i edukacyjne – tak jak dzieje się to z wielką korzyścią społeczną w przypadku organizacji pożytku publicznego;
- o utrzymanie stałego, zapisanego w ustawie procentu na kulturę z podatku od gier losowych i zakładów wzajemnych;
- o przejrzystość procedur i procesu stanowienia prawa, zwłaszcza o otwarte konsultacje społeczne, przejrzyste zasady dysponowania środkami publicznymi i czytelne zasady wyboru na stanowiska dyrektorskie w instytucjach publicznych”.

Pełny tekst Apelu dostępny jest w Bunkrze Sztuki oraz na stronach internetowych: www.obywatelekultury.pl, www.culture.pl, www.artmuseum.pl oraz www.1944.pl

Jak złożyć podpis?
- Do końca maja 2010 Bunkier Sztuki udostępnia oficjalną petycję – wystarczy odwiedzić Galerię i osobiście złożyć swój podpis.
- Na stronie internetowej Obywateli Kultury: www.obywatelekultury.pl dostępna jest zakładka „Złóż swój podpis” – wystarczy kliknąć.

0 Komentarzy

Komentarze zostały wyłączone.