Z archiwum Kowalni

23, 24 stycznia zapraszamy na dwudniowe spotkanie z profesorem Grzegorzem Kowalskim, będzie wyjątkową okazją do poznania doświadczeń i metod nauczania w legendarnej pracowni rzeźby na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Kowalnia realnie wpłynęła na kształt polskiej sztuki. Absolwenci pracowni (między innymi Paweł Althamer, Katarzyna Kozyra czy Artur Żmijewski) należą do czołówki międzynarodowej sceny artystycznej. Profesor Grzegorz Kowalski opiera swoje metody nauczania na idei Formy Otwartej Oskara Hansena i kultywuje hansenowski postulat współdziałania i współuczestnictwa widzów w konstruowaniu ostatecznego kształtu dzieła. Wykłady w K.B.S. będą uzupełnione projekcjami filmowymi i pokazem dokumentacji działań w pracowni.

23 stycznia 2008, g. 18.30

Ludzkie doświadczenie i świadomość formy
Wykład prof. Grzegorza Kowalskiego, stanowiący kolejną próbę określenia creda pracowni w oparciu o dwa problemy: doświadczenia ludzkiego i świadomości formy. Prelekcji towarzyszyć będzie pokaz filmów studentów powstałych w Pracowni Przestrzeni Audiowizualnej w ostatnich latach.  

24 stycznia 2008, g. 18.30

Grupowa osobowość twórcza
Wykład Karola Sienkiewicza opisujący Kowalnię z perspektywy działań grupowych i zadań, w których wspólnie uczestniczą studenci i pedagodzy, a także przedstawiający sylwetkę prof. Kowalskiego jako obdarzonego „grupową osobowością twórczą”. Po wykładzie odbędzie się projekcja dokumentacji filmowej ostatnich realizacji Obszaru Wspólnego i Własnego, autorskiego programu dydaktycznego Grzegorza Kowalskiego, opartego na procesie pozawerbalnej komunikacji.

0 Komentarzy

Komentarze zostały wyłączone.