Festiwal Filmu Filozoficznego w Klubie Bunkra Sztuki

wtorek – czwartek, 2 – 4.12.2008 Festiwal Filmu Filozoficznego - III Kinematograf Filozoficzny Z cyklu: Movies  Podstawowym celem Kinematografu Filozoficznego – Międzynarodowego Festiwalu Filmu Filozoficznego jest promocja interdyscyplinarnego podejścia do sztuki filmowej. Głównym przedmiotem zainteresowania jest proces oddziaływania pomiędzy dwoma dziedzinami: filozofią i filmem. Kolejnym ważnym celem jest prezentacja twórczości autorów tzw. filmów filozoficznych szerokiemu gronu odbiorców podczas Międzynarodowego Konkursu i Przeglądu Filmu Filozoficznego oraz pokazów specjalnych. Publiczność festiwalowa zyskuje możliwość zapoznania się z artystyczno-intelektualnym nurtem światowego i polskiego kina. Festiwal stwarza stałą, wyodrębnioną przestrzeń konfrontacji nie tylko polskich, ale i zagranicznych twórców. Wysublimowany język filmowy prowadzi do dyskusji, refleksji nad kondycją ludzką, relacjami międzyludzkimi i uniwersalnymi wartościami. Ideą przewodnią  III Kinematografu Filozoficznego, który odbędzie się w grudniu 2008 roku jest Dialog. Na pytania otwierające dyskusję na temat fenomenu dialogu, podczas trwania Festiwalu będą starali się odpowiedzieć twórcy filmowi, filozofowie, filmoznawcy oraz miłośnicy filmu. W ramach festiwalu w Klubie Bunkra Sztuki zobaczymy retrospektywę filmów Chrisa Markera, twórcy tzw. filmu eseistycznego. Marker czyni bohaterem swoich filmów człowieka nie mogącego poradzić sobie właściwie z otaczającym go światem. Artysta łączy w swoich obrazach elementy filmu dokumentalnego z działaniami o charakterze czysto kreacyjnym.  

1 Komentarz

  1. horenheb. on December 1st, 2008

    Żałuję, że nie będę mogła w tym uczestniczyć..