Praca i nędza narodów

W czwartek, 12 czerwca 2008, o godzinie 18.00 zapraszamy na dyskusję o książce Jana Sowy Ciesz się późny wnuku! Kolonializm, globalizacja i demokracja radykalna z udziałem Autora, Rafała Górskiego i prof. Janusza A. Majcherka. Spotkanie poprowadzi Adam Leszczyński.

Ciesz się, późny wnuku!… opisuje rozwój demokracji w świecie zachodnim ipróby demokratyzacji ustrojów poza jego obszarem: w Japonii,Indiach, Turcji i Kongu.Sowa kontrastuje demokrację parlamentarną z klasycznym modelem greckiej demokracji uczestniczącej i z najnowszymi postulatami demokracji radykalnej. Zastanawia się nad możliwością demokratyzacji reżimów autorytarnych oraz nad dalszym rozwojem demokracji w krajach zwanych już demokratycznymi. Obszernie omawia też przemiany społeczno-polityczne w Polsce po 1980 roku. Książka łączy teoretyczną refleksję z empiryczną analizą. Jest z jednej strony polemiką z tradycją myśli liberalnej, z drugiej, poruszając kwestie reprezentacji, rewolucji i ideologii, wchodzi w dialog ze współczesnymi autorami lewicowymi, takimi jak Ernesto Laclau, Chantal Mouffe czy Slavoj Žižek.

0 Komentarzy

Komentarze zostały wyłączone.