Edward Krasiński w Bunkrze do 22 maja

 
Wystawa Edward Krasiński ABC, Bunkier Sztuki, Kraków, fot. M.Gardulski.

10 kwietnia w Bunkrze Sztuki otworzyła się wystawa Edwarda Krasińskiego ABC. Jest to pierwsza po śmierci artysty retrospektywa w Polsce. W galerii udało się zebrać wiele prac, reprezentujących najważniejsze okresy twórczości Krasińskiego, które na codzień rozproszone są po wielu prywatnych i publicznych kolekcjach w Polsce i za granicą.

Kurator wystawy: Andrzej Przywara.
Katalog „Edward Krasiński Elementarz/ABC” pod redakcją Pawła Polita.
Wystawa trwa do 22 maja 2008 roku.

Polecamy Państwa uwadze recenzje jakie pojawiły się w prasie:

Dorota Jarecka, Edward Krasiński nieznany, „Gazeta Wyborcza”, poniedziałek, 14 stycznia 2008:

„Krakowska wystawa [...] pokazuje nowe aspekty twórczości Krasińskiego. Nowość polega tu na dwóch rzeczach. Po pierwsze, na ukazaniu po raz pierwszy tak wyraźnego rodowodu sztuki Edwarda Krasińskiego. Po drugie na odkryciu roli, jaką w jego sztuce odegrała fotografia. Wystawa pokazuje nowego Krasińskiego –- performera i surralistę.[...] Czasem za najbardziej lekką, dowcipna, ironiczną sztuką kryje się człowiek wyposażony w głębię egzystencjalnego, matafizycznego dramatu”.

Agnieszka Sabor, Cienka, niebieska linia, „Tygodnik Powszechny”, 16-20 kwietnia 2008:

[O ostatniej pracy Krasińskiego – instalacji z lustrami] „ Powtarzalność odbić, a także sztalugowy format luster dowodzą, że artystę – którego bardziej od kreacji interesowało nadawanie realnym przestrzeniom nowych znaczeń za pomocą cichych, minimalistycznych działań – mimo werbalnych deklaracji nurtował jednak prastary problem obrazu”. 

Justyna Nowicka, Kariera niebieskiej plastikowej taśmy, „Rzeczpospolita”, poniedziałek 14 stycznia 2008:

„ – To artysta, w którego sztuce zbiegają się dwie ważne tendencje: surrealistyczna i konstruktywistyczna – podkreśla dr Andrzej Szczerski z Instytutu Historii Sztuki UJ. – Jednak Krasiński podejmuje z obiema tradycjami specyficzną grę. I dopiero w tej grze pojawia się nowa, właściwa tylko dla tego artysty postawa: z jednej strony dandysa działającego trochę w stylu Marcela Duchampa, z drugiej – artysty nawiązującego do myśli konstruktywistycznej w stylu Katarzyny Kobro. To twórczość, która świadomie patrzy na to, co działo się w sztuce XX wieku, i dopiero z tą wiedzą próbuje tworzyć własną tożsamość”.

Piotr Kosiewski, Przewrotny mistrz, który burzył schematy w sztuce, „Dziennik. Polska, Europa, Świat”, poniedziałek, 14 kwietnia 2008:

„Krakowska wystawa kreśli trochę inny obraz Krasińskiego. Przypomina o początkach jego twórczości, o fascynacji surrealizmem, równie ważnym w twórczości artysty jak odwołania do tradycji konstruktywizmu czy związki z konceptualizmem. Podkreśla obecność żartu, ironii, element przewrotności w jego sztuce”.

Zapraszamy do Galerii Bunkier Sztuki!
Wystawa Edward Krasiński ABC, Bunkier Sztuki, Kraków, fot. M.Gardulski. 

Wystawa Edward Krasiński ABC, Bunkier Sztuki, Kraków, fot. M.Gardulski. 

0 Komentarzy

Komentarze zostały wyłączone.