Wpisy z January, 2008

Fluxus w Europie Środkowo-Wschodniej

Fluxus to powszechnie znany międzynarodowy ruch (anty-)artystyczny, którego ośrodki znajdują się w Stanach Zjednoczonych, Europie Zachodniej oraz Japonii. A jak radziła sobie sztuka „intermedialna” – sztuka, do której zaliczyć można muzykę, akcje, poezję, obiekty i wydarzenia – za „żelazną kurtyną”? Jakim echem odbiły się działania Fluxusu w państwach byłego bloku wschodniego?

Wystawa Fluxus East jest pierwszą „inwentaryzacją” różnorodnych form aktywności Fluxusu w byłym bloku wschodnim, pokazuje zjawiska i praktyki artystyczne zainspirowane Fluxusem, podejmowane przez niektórych młodych artystów nawet dzisiaj. Poza „klasycznymi” obiektami Fluxusu, wystawa zawierać będzie fotografie, filmy, korespondencje, tajne akta policyjne, wywiady i nagrania muzyczne dokumentujące obecność tego ruchu na terenie byłego bloku wschodniego. Fluxus East jest wystawą interaktywną, mającą umożliwić dogłębne poznanie idei, prac oraz tekstów – niektóre dla ich wnikliwego przestudiowania w formie faksymile.

Artyści:
Gábor Altorjay, Eric Andersen, Azorro, Robert Filliou, György Galántai, Tibor Hajas, Geoffrey Hendricks, Dick Higgins, Tadeusz Kantor, Danius Kesminas, Milan Knížák, Alison Knowles, Július Koller, Jarosław Kozłowski, Vytautas Landsbergis, George Maciunas, Jonas Mekas, Larry Miller, Ben Patterson, Mieko Shiomi, Slave Pianos, Tamás St. Auby, Endre Tót, Gábor Tóth, Nomeda i Gediminas Urbonas, Jiří Valoch, Ben Vautier, Branko Vučićević, Emmett Williams oraz wielu innych.

Wernisaż: czwartek, 7 lutego, godz. 18.00. Wystawa trwa do 23 marca 2008.

Wystawie towarzyszą spotkania w Klubie Bunkra Sztuki:

środa, 6.02.2008, godz. 18.30
Larry Miller // Some Fluxus
Projekcja dokumentu Some Fluxus (1991, 59 min.) autorstwa Larrego Millera, jednego z uczestników międzynarodowego ruchu artystycznego Fluxus. Projekcja z udziałem autora.   

piątek, 8.02.2008, godz. 18.00
Peter Frank // Worlds in Flux: An Ideology of Transcendence, a Transcendence of Ideology
Wykład Petera Franka będzie dotyczył relacji pomiędzy twórcami międzynarodowego ruchu Fluxus, którzy działali w skrajnie odmiennych systemach geopolitycznych. Peter Frank opowie o różnicach w praktykach artystycznych między przedstawicielami krajów byłego Bloku Wschodniego a twórcami ze Stanów Zjednoczonych na przestrzeni lat 60. i 70.  

piątek, 8.02.2008, godz.19.15
Inside/Outside Fluxus // Panel dyskusyjny

W dyskusji towarzyszącej wystawie Fluxus East udział wezmą artyści i kuratorka wystawy Petrą Stegmann, historyk sztuki Peter Frank, spotkanie poprowadzi prof. Maria Hussakowska-Szyszko. Rozmowa będzie się toczyć wokół osobistych doświadczeń artystów, a także dotyczyć będzie strategii artystycznych stosowanych dawniej i dziś.

sobota, 9.02.2008, godz. 18.00
Fluxus East // Wieczór performance

Wieczór towarzyszący wystawie Fluxus East. Jego bohaterami będą przybyli do Krakowa artyści: Eric Andersen, Ben Patterson, Larry Miller i Geoffrey Hendricks.

Bunker d’arte. Kolekcja Bunkra w Rzymie

Kolekcja Bunkra Sztuki powstaje od początku XXI wieku i gromadzi najbardziej reprezentatywnych artystów krakowskich, a w dalszej kolejności polskich i zagranicznych. Obejmuje prace artystów, którzy wpisują się w aktualną refleksję sztuki. Obecnie liczy 92 dzieła 25 twórców.

Po raz pierwszy zaprezentowana została na specjalnym pokazie przygotowanym z okazji Światowego Kongresu Sztuki Współczesnej (IKT) w 2005 roku. Od tej pory pokazywana była trzykrotnie: w Bunkrze Sztuki (2005, 2006) oraz jako jedna z trzech na wystawie Wreszcie Nowa! Małopolskie kolekcje sztuki współczesnej w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. krakowskiego Muzeum Narodowego (2007).

Ekspozycja przygotowana w Rzymie, w przestrzeniach Instytutu Polskiego jest pierwszą prezentacją Kolekcji poza granicami kraju.

Zaprezentowaliśmy szesnastu artystów: Józef Robakowski, Krzysztof Wodiczko, Marek Sobczyk, Łukasz Skąpski, Marta Deskur, Katrzyna Górna, Jadwiga Sawicka, Piotr Lutyński, Wael Shawky, Oskar Dawicki, Wilhelm Sasnal, Rafał Bujnowski, Marcin Maciejowski, Janek Simon, Karolina Kowalska, Małgorzata Markiewicz.

Wystawę można oglądać od 21 stycznia – 28 lutego 2008
Instytut Polski w Rzymie, via. V.Colonna 1 i via Prefetti 46.

http://www.istitutopolacco.it/Programma.htm

Kuratorki: Beata Nowacka-Kardzis, Anna Jagiełło

Z archiwum Kowalni

23, 24 stycznia zapraszamy na dwudniowe spotkanie z profesorem Grzegorzem Kowalskim, będzie wyjątkową okazją do poznania doświadczeń i metod nauczania w legendarnej pracowni rzeźby na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Kowalnia realnie wpłynęła na kształt polskiej sztuki. Absolwenci pracowni (między innymi Paweł Althamer, Katarzyna Kozyra czy Artur Żmijewski) należą do czołówki międzynarodowej sceny artystycznej. Profesor Grzegorz Kowalski opiera swoje metody nauczania na idei Formy Otwartej Oskara Hansena i kultywuje hansenowski postulat współdziałania i współuczestnictwa widzów w konstruowaniu ostatecznego kształtu dzieła. Wykłady w K.B.S. będą uzupełnione projekcjami filmowymi i pokazem dokumentacji działań w pracowni.

23 stycznia 2008, g. 18.30

Ludzkie doświadczenie i świadomość formy
Wykład prof. Grzegorza Kowalskiego, stanowiący kolejną próbę określenia creda pracowni w oparciu o dwa problemy: doświadczenia ludzkiego i świadomości formy. Prelekcji towarzyszyć będzie pokaz filmów studentów powstałych w Pracowni Przestrzeni Audiowizualnej w ostatnich latach.  

24 stycznia 2008, g. 18.30

Grupowa osobowość twórcza
Wykład Karola Sienkiewicza opisujący Kowalnię z perspektywy działań grupowych i zadań, w których wspólnie uczestniczą studenci i pedagodzy, a także przedstawiający sylwetkę prof. Kowalskiego jako obdarzonego „grupową osobowością twórczą”. Po wykładzie odbędzie się projekcja dokumentacji filmowej ostatnich realizacji Obszaru Wspólnego i Własnego, autorskiego programu dydaktycznego Grzegorza Kowalskiego, opartego na procesie pozawerbalnej komunikacji.

Astra Film Festiwal

Zapraszamy w czwartek i piątek (17-18.01.2008) o godz. 18.00 na pokaz wybranych prac z festiwalu antropologii audiowizualnej i filmów dokumentalnych Astra w Sybinie. Jest to jedno z największych tego typu przedsięwzięć w Europie. Podczas jego ostatniej edycji przez 7 dni można było zobaczyć prawie 100 filmów z całego świata. Koło Naukowe Studentów Etnologii UJ postanowiło wybrać kilka ciekawych propozycji i pokazać je w Krakowie.

Rumuński festiwal zgromadził unikatowy materiał. Udział w Astra Film Festiwal biorą wybitni reżyserzy, antropolodzy i studenci z całego świata. Nakręconych przez nich materiałów nie zobaczymy ani w telewizji, ani w kinach miejskich. Filmy te nie tylko rejestrują rzeczywistość, ale również interpretują zachowania ludzi innych kultur. Są audiowizualnym świadectwem zachowania, sposobu pojmowania i rozumienia świata.

PROGRAM:

czwartek, 17.01.2008, godz. 18.00

Stam – we are staying, 54 min., 2006, Luxemburg
Reż. A. Schlitz i C. Gregoire
Opowieść o życiu dwóch kobiet, które wspólnie dorastały na wsi w Transylwanii, poruszająca problemy przynależności społecznej i etnicznej.

Bar de zi and Rother stories, 57 min., 2006, Rumunia
Reż. Corina Radu
Migawki z życia zwykłych ludzi w zwykłym otoczeniu ukazujące niezwykły świat Sibiu.

The Brassy Bands, 52 min., Rumunia
Reż. Cornel Gheorgita
Historia o fascynującym świecie cygańskiej wsi, niesamowitym przywiązaniu do muzyki.

piątek, 18.01.2008, godz. 18.00

My home, 64 min., 2007, Włochy
Reż. Debora Scaperrotta
Opowieść o dzieciach ulicy z Bukaresztu, które próbują ułożyć swoje życia od nowa.

Holy Men and fools, 71 min.,  Wielka Brytania
Reż. Michael Yorke
Film o niezwykłej pielgrzymce do źródeł Gangesu młodego Hindusa i jego towarzyszki ze Szwecji. Udają się w poszukiwaniu duchowego przewodnika. Dni spędzają w jaskiniach i chatach, na uboczu i ascetycznie.

Eunuchs: India’s third gender, 52 min., Wielka Brytania
Reż. Michael Yorke
Historia Kirian, który jest homoseksualistą i żałuje ze nie urodził się kobietą. Film w niezwykły sposób ukazuje odmienność kultury Indii, jej tradycje i współczesność na przykładzie Kirian i środowiska Eunuchów.

Ciągły deficyt

“Piątkowe spotkanie z Wilhelmem Sasnalem w Bunkrze Sztuki zgromadziło tłumy. Sala pękała w szwach. Chętnych, by zobaczyć filmy artysty i samego malarza, było trzy razy więcej niż miejsc, zajęte były wszystkie krzesła i każdy skrawek podłogi” pisała Patrycja Musiał w poniedziałkowej Gazecie Wyborczej (14 stycznia 2008, dodatek krakowski).

Wydawało się, że temat twórczości Wilhelma Sasnala, po burzy medialnej wywołanej wystawą w Zachęcie, został przynajmniej na jakiś czas wyczerpany. Wszystko, co miało zostać zobaczone, zostało zobaczone. Wszystko, co miało zostać powiedziane, zostało powiedziane. Trudno zadać artyście pytanie, na które nie miał okazji w ostatnim czasie odpowiedzieć. A jednak, spotkanie w Klubie Bunkra pokazało, że ciągle istnieje potrzeba rozmawiania i oglądania. Publiczność była zainteresowana głównie samym artystą. Pojawiały się pytania o jego zaangażowanie w polską rzeczywistość, o obywatelską postawę, o to w jaki sposób rozumie słowo “artysta” i w jaki stopniu przewodnik odzwierciedla, to co sam myśli i czuje, a na ile są to czysto teoretyczne analizy krytyków (tu artysta odsyła do najbliższej mu rozmowy Brak, Adama Szymczyka i Ulricha Loocka). Mamy nadzieję, że niedługo nadarzy się ponownie okazja do obejrzenia filmów Wilhelma, o co tak mocno prosiła w trakcie spotkania publiczność.   

Relacja Gazety Wyborczej: http://miasta.gazeta.pl/krakow/1,35796,4834036.html

Relacja Dziennika Polskiego: http://www.dziennik.krakow.pl/public/?2008/01.12/Kultura/06/06.html

Fotografie autorstwa Patrycji Musiał.

Czytanie Sasnala

W grudniu nakładem wydawnictwa Krytyki Politycznej ukazała się pierwsza publikacja poświęcona sztuce Wilhelma Sasnala. Jest to ważna pozycja. W zaskakująco małej i skromnej książce znalazł się ogrom materiału poświęconego wszystkim dziedzinom twórczości artysty: od malarstwa, poprzez film, aż po komiks. Całość uzupełniona została o najciekawsze teksty prasowe i szereg rozmów Wilhelma z m.in. Joanną Mytkowską, Andrzejem Przywarą, Adamem Szymczykiem, Pawełem Dunin-Wąsowiczem, Marcinem Świetlickim, Patrycją Musiał i Maciejem Mazurkiem.

Spotkanie, jakie odbędzie się w Bunkrze 11 stycznia o godz. 18 poświęcone zostanie reader’owi Sasnal. Przewodnik Krytyki Politycznej. Czy twórcom udało się stowrzyć książkę pogłębiającą dość sztywne ramy, w których mówiono do tej pory o twórczości Sasnala? Zapraszamy na dyskusję, w której udział wezmą: Wilhelm Sasnal, Adam Mazur (Obieg.pl) oraz Adam Ostolski (doktorant w Instytucie Socjologii UW).
Prowadzenie: Sławomir Sierakowski (Krytyka Polityczna).

Przed dyskusją zapraszamy na projekcję 3 filmów Wilhelma Sasnala: Marfa, Elvis i Mojave.

Zdjęcie Wilhelma Sasnala - fot. Patrycja Musiał. 

Kadry z filmów Mojave i Elvis zamieszczone dzięki uprzejmości artysty.